Balinarske Krogle Boće LA BOULE D'OR od 1946 leta...

... najbolj kopirane, nikoli dosežene!

header photo

Risi/Rigadure

 

DIAMETER

TBK®   &   Plus®

90/91/92/93

     od 960 gr. do 1050

94

     od 980 gr. do 1050

95

      od 1000 gr. do 1060

96

      od 1010 gr. do 1070

97

      od 1010 gr. do 1080

98

      od 1020 gr. do 1100

99

       od 1030 gr. do 1150

100

       od 1040 gr. do 1150

Ris-Rigadura 39.....+15 €